Bezoek Dijksma aan Renewi Van Vliet Contrans

Staatssecretaris Dijksma 10 april 2017 op bezoek bij BRBS Recycling

Wateringen - 10 april 2017 - Maandag 10 april 2017 was Staatssecretaris Sharon Dijksma op werkbezoek bij BRBS Recycling op de locatie van Renewi Van Vliet Contrans te Wateringen. Ton van der Giessen, voorzitter van BRBS Recycling, gaf aan dat er voor verdergaande (’diepere’) recycling van bouw- en sloopafval en met name bij recycling van bedrijfsafval een deficit ontstaat tussen recyclen en verbranden. Dijksma had begrip voor het feit “dat hiervoor massa moet komen” en gaf aan dat dit “met slimme regelgeving” gerealiseerd moet worden. ‘Deregulering’ en ‘kleine overheid’ dwingt immers tot minder maar wel efficiënt beleid. Deze regelgeving kan dan ook het best binnen “het eigen departement, waar je zelf over gaat” worden gerealiseerd, aldus de Staatssecretaris. Ook voor het vasthouden van de VANG-doelstellingen en de soms contraproductieve Europese regelgeving werd aandacht gevraagd, waar bij het laatste onderwerp de ‘kleine’ overheid parten speelt.


Persbericht_Staatssecretaris_Dijksma_op_bezoek_bij_BRBS_Recycling