Strijd om afval bedreigt recycling en milieudoelen

De huidige strijd op de markt voor afvalverbranding, is een bedreiging voor de Nederlandse bedrijven die zorgen voor gescheiden inzameling en recycling van afval. Aldus het persbericht van de samenwerkende organisaties van recyclingbedrijven en milieubeweging.

Door overcapaciteit is de prijs van afvalverbranden ingestort. Hergebruik van afval komt daardoor ernstig in gevaar, in weerwil van Nederlands en Europees milieubeleid.

Samenwerkende organisaties van recyclingbedrijven en de milieubeweging trekken aan de noodrem via een brandbrief aan de ministers van economische zaken en milieu. De aanzuigende werking van de afvalovens vormt een ernstig gevaar voor het behalen van klimaat- en milieudoelstellingen en voor de werkgelegenheid in een maatschappelijk en economisch belangrijke sector.


Brandbrief
Persbericht