uitreiking Award aan Vink 19-09-2012

Recyclingsymposium groot succes

Het recyclingsymposium van 19 september 2012 kan een groot succes worden genoemd. De sprekers Ed Nijpels (voorzitter PRN), Hannet de Vries-in ’t Veld (directeur VAR) en Frank Dietz (Planbureau voor de Leefomgeving) onderstreepten het belang van meer recycling. Zij zijn unaniem van mening dat bredere toepassing van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ noodzakelijk is voor daadwerkelijke vergroening van onze economie.

Tijdens het symposium vond eveneens de uitreiking van de tweejaarlijkse Recycling Innovatie Award plaats. Deze prijs werd door Ad Lansink uitgereikt aan Vink aannemingsmaatschappij voor hun recycling van kunstgras.

D
e ruim 120 toehoorders waren eveneens getuige van het benoemen van Ad Lansink tot erevoorzitter van de FHG.

H
et recyclingsymposium is een initiatief van BRBS Recycling, FHG en VLM. De powerpoint presentaties van mevrouw De Vries en de heer Dietz vindt u hier.


Presentatie Hannet de Vries-in 't Veld
Presentatie Frank Dietz