Afvalverwerking

Afvalverwerking in Nederland 2017

In 2017 is 7,6 miljoen ton afval verbrand als restafval in Nederlandse installaties en 2,5 miljoen ton afval is in Nederland gestort. Er is 3,7 miljoen ton grond verwerkt en 1,5 miljoen ton gft-afval gecomposteerd. Van de totale hoeveelheid verbrand restafval was 5,7 miljoen ton uit Nederland; 1,9 miljoen ton was afkomstig uit het buitenland. Dit blijkt uit een recent vrijgegeven publicatie van de werkgroep Afvalregistratie van Rijkswaterstaat.

De werkgroep rapporteert jaarlijks over een deel van de afvalverwerking in Nederland. Het gaat om gegevens van afvalverbrandingsinstallaties, stortplaatsen, vergisters en composteerders, grondreinigers en baggerspecieverwerkers. In de Werkgroep participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Afvalbedrijven en Rijkswaterstaat. De middels enquêtes verzamelde gegevens worden gecontroleerd en vervolgens gerapporteerd. Het rapport is via deze link te downloaden.