Wetenschappelijke studie naar voordelen van recycling

Om een doorbraak in denken te bewerkstelligen, heeft, in opdracht van koepelorganisaties van afval- en recyclingbedrijven en milieuorganisaties, de Universiteit Utrecht onlangs haar studie ‘Saving materials’ afgerond.
Op 8 september 2010 zal het eerste exemplaar van dit rapport in Perscentrum Nieuwspoort aan Prof. Dr. H.H.F. Wijffels worden aangeboden.
Uitgaande van deze studie dient Nederland:
- Meer in te zetten op preventie en recycling om te komen tot duurzaam afvalbeheer.
- Te kiezen voor een integrale benadering van alle afvalstromen waarbij ingezet wordt op een zo hoogwaardig mogelijk gebruik van teruggewonnen grondstoffen om het grote potentieel van energiebesparing en CO2 reductie te realiseren.
- In dat kader ook de problematiek van de overcapaciteit aan afvalverbranders aan te pakken en in het bijzonder de afvalverbranders met relatief laag energierendement.

Binnenkort zal dit rapport op onze website kunnen worden gedownload.