Afvalstoffen

Afweging risico's met stoffen bij hergebruik

Als afvalstoffen worden hergebruikt komt men soms met nieuwe toepassingskaders of nieuwe stoffen in aanraking. Het is voor ondernemers vaak moeilijk te doorgronden welke afwegingen hierbij gemaakt moeten worden. Een aanzet voor de oplossing van deze puzzel is opgesteld door het RIVM.

Er is een basis gelegd voor een raamwerk om te beoordelen of grondstoffen uit afval veilig én duurzaam kunnen worden gebruikt. Met deze integrale benadering worden risico’s naast voordelen van hergebruik geplaatst. Het raamwerk voegt wettelijk vastgestelde regels, bestaande risicogrenzen en nieuwe methoden samen tot één samenhangend, getrapt systeem.

Wetgeving en beleidskaders voorkomen de risico’s van bijvoorbeeld ZZS of geneesmiddelresten slechts gedeeltelijk. Het kan zijn dat regelgeving ontbreekt of (ten onrechte of terecht) het gebruik in nieuwe producten verbieden. Het raamwerk is met drie casussen getest. Het kan voor bedrijven dienen als hulpmiddel bij de beoordeling van innovatieve producten uit afval.
Het raamwerk en de verdere uitwerking ervan zijn nog onderwerp van ontwikkeling en uitbreiding.