Breker met GPS

Brekersector transparanter en meer producten eenvoudig onder één certificaat

De nieuwe BRL 2506 versie 2013 is door SBK geaccepteerd. Dit betekent dat de weg open ligt voor aanbieding aan de Europese Commissie.
De BRL zal per 1 juli 2013 van kracht worden, waarna brekerbedrijven vóór 29 november 2013 dienen te beschikken over de nieuwe erkende certificaten.

Na een zeer zorgvuldige procedure is er een nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2506 opgesteld, die voor brekerbedrijven veel voordelen biedt. BRBS Recycling heeft er alles aan gedaan om een goed op de praktijk afgestemde BRL te verkrijgen, waarbij ook transparantie en het vertrouwen in de BRL bij de toezichthouder  is vergroot.
Eén van de onderdelen is de verplichte GPS. Leden van BRBS Recycling zijn al sinds 2008 verplicht GPS te voeren, waardoor in de loop van de tijd een eenvoudig en kostengunstig systeem is ontstaan en het systeem zelf gratis ter beschikking wordt gesteld. Ook voor derden kan de BRBS Recycling voor kostgunstige oplossingen zorgen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat  van BRBS Recycling:
0418-684878 en of info@brbs.nl.