Recyclingsymposium 25 oktober 2017 oogst grote waardering

Gorinchem - 25 oktober 2017 - De op 25 oktober 2017 gehouden 6e editie van het Recyclingsymposium heeft bij de meer dan 225 deelnemers vele positieve reacties losgemaakt.

Er is leiderschap nodig om de grote stappen te gaan zetten die de circulaire economie nodig heeft en recycling is daarbij een onmisbare schakel.

Klimaatjournaliste Bernice Notenboom opende met een alarmerende en zeer indringende boodschap over het klimaat, de opwarming van de aarde en daarmee ons voortbestaan. “Recycling is onderdeel van de oplossing” hield ze de aanwezigen voor. Na haar lezing was het even muisstil. Indrukwekkend.
Simone van Trier leidde het symposium op plezierige wijze verder naar Elmer Rietveld van TNO, die  berichtte over de grondstoffenscanner die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken wordt ontwikkeld. De kritische grondstoffen van reeds 2400 productgroepen en 64 grondstoffen zijn op 13 indicatoren geïnventariseerd ten behoeve van de awareness van de maakindustrie en als signaal voor de recyclingindustrie: waar op in te zetten.
Arjen Witttekoek van Coolrec, onderdeel van Renewi, was het “Rotterdamse“ antwoord op de twee voorgaande sprekers met “Nederland als producent van zeldzame aardmetalen”. Succesvol uitgevoerde pilots worden binnenkort omgezet in een demo-productieplant van Gallium, Indium en zeldzame aardmetalen uit elektronicaschroot. Uniek in de wereld! Met een aantal door deelnemers uit de zaal gegeven aanvullende voorbeelden is hiermee chemische recycling duidelijk op de kaart gezet.
Twee korte frisse pitches van Ronald Balvers van Sortiva en Laura Rosen Jacobson maakten duidelijk aan hoe binnen de hergebruik- en recyclingsector op een mooie wijze invulling gegeven kan worden aan Social Return on Investment.
Na de pauze was het woord aan Loek Knijff van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu die een aantal Europese wetgevingen aanhaalde, die niet altijd in het voordeel zijn van de circulaire economie. Het was prettig om te horen dat Nederland inzet op een benadering die de balans zoekt tussen bescherming van volksgezondheid en ecologische waarden aan de ene kant en praktische uitvoerbaarheid van de circulaire economie aan de andere kant.
Spreker Lars van der Meulen van Volker Wessels / Aveco de Bondt gaf aan dat bouwondernemers kansen zien voor stimulans van de circulaire economie met behulp van het materialenpaspoort en Madaster. Er volgde een uitnodiging aan de recyclingindustrie om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking van deze instrumenten.

Tussendoor gaf coryfee Ad Lansink nog een kort intermezzo over zijn nieuwe boek: Challenging Changes, Connecting Waste Hierarchy and Circular Economy.

Tot slot werd het symposium op feestelijke wijze beëindigd met de uitreiking van de Recycling Award. 4 Talentvolle studenten gaven een korte maar volwassen toelichting op hun circulaire studieprojecten. De Recycling Award werd uitgereikt door Ron Leppers van SGS-Intron aan “Mechanical behaviour of glass fibre reinforced thermoplastic tapes made of recycled polymers”.  Nicole Claussnitzer van Saxion te Enschede viel deze eer ten deel.

De organisatie was in handen van BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA.
Informatie en de lezingen zijn te vinden op www.recyclingsymposium.nl
 

Recyclingsymposium 25 oktober 2017
Recyclingsymposium 25 oktober 2017