Betonakkoord100718

Betonakkoord: minimaal 5% gerecycled materiaal in alle nieuwe beton

Nootdorp – 10 juli 2018 - Vandaag is in aanwezigheid van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven het Betonakkoord getekend door zo’n vijftig toonaangevende producenten, recycling- en bouwbedrijven. De Rijksoverheid, Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en de provincie Zuid-Holland hebben zich gecommitteerd aan de eis om voor alle nieuwe beton minimaal 5% gerecycled content voor te schrijven. Deze minimumeis zal de komende jaren verder worden verhoogd door de opdrachtgevers. De bedrijven hebben met de overheid afgesproken dat voor 2030 alle beton dat vrijkomt bij renovatie en sloop opnieuw hoogwaardig in nieuw beton wordt toegepast. Verder is ook in het kader van het KlimaatAkkoord een CO2-reductie met de betonsector afgesproken van minimaal 30% in 2030 t.o.v. 1990.

BRBS Recycling heeft deze stap op weg naar een circulaire bouweconomie en een betere milieuprestatie van de bouw gesteund als sympathisant. Ook collega brancheorganisaties VERAS, Bouwend Nederland en Cascade hebben hun steun voor het Betonakkoord uitgesproken.

Er kan zoveel meer!

De meeste professionele opdrachtgevers weten natuurlijk al lang dat het aandeel gerecycled materiaal in beton veel hoger kan dan eerdergenoemde bodemeis van 5 volumeprocent. Voor elke project waar meer dan 30% gerecycled granulaat in beton wordt toegepast kan door de opdrachtgever via de Mia/Vamil regeling fiscale korting worden aangevraagd. Een aantal gemeenten in Nederland eist voor projecten die minimale 30% gerecyclede content, die – zo blijkt - zonder moeite kan worden geleverd in de gewenste kwaliteit. Ook heeft de sloop- en recyclingindustrie al in de praktijk laten zien dat alle betonpuin opnieuw kan worden gebruikt voor nieuw beton. Zo is recentelijk het beton van een gesloopt ziekenhuis voor 100% gebruikt voor de bouw van een nieuwbouwwijk in Oss. Al weer langer geleden werd gesloopt beton dankzij goede samenwerking van bouwers met de sloop- en recyclingindustrie in Amsterdam en Purmerend lokaal gerecycled.

Voortgang

Een voortgangscommissie zal monitoren of de afspraken in het Betonakkoord ook daadwerkelijk worden nagekomen. BRBS Recycling zal zich in het kader van het Betonakkoord inspannen om het minimum percentage van gerecyclede content omhoog te krijgen en opdrachtgevers, klanten en bouwers voor te lichten over de mogelijkheden. Zo komt de circulaire economie daadwerkelijk dichterbij!