Sorteerhal Vliko

CDA delegatie op werkbezoek bij Vliko

Op vrijdag 1 juni 2012 bracht een CDA delegatie met onder meer mevrouw Marieke van der Werf, 2e Kamerlid een werkbezoek aan het recyclingbedrijf Vliko te Leiderdorp.

Na een introductie van Vliko directeur Marcel Koen en Max de Vries van BRBS Recycling werd al snel duidelijk dat de CDA delegatie op alle fronten de visie en missie van de recyclingsector deelt. Vraag is hoe de juiste wetgeving gerealiseerd kan worden om de doelstellingen van meer recycling te realiseren. Marieke van der Werf liet zich nog ontvallen hoe spijtig het is dat de stortbelasting is komen te vervallen en hoe in de huidige situatie van de overcapaciteit aan vuilverbranding een verbrandingsbelasting een goed instrument zou kunnen zijn.
“Aangezien dat de grondstofprijzen nog niet een juiste afspiegeling zijn van de dreigende grondstoffenschaarste zitten we in een soort van tussen fase waardoor sturing vanuit de overheid noodzakelijk is om de gewenste recycling boven storten en verbranden gerealiseerd te krijgen”: aldus Marieke van der Werf.

Met de rondleiding over het terrein van Vliko werden de ideeën en visies verder bevestigd. Ook de extra werkgelegenheid, die recycling oplevert voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt mag niet onvermeld blijven, evenals het feit dat Nederland de kans niet verloren mag laten gaan om op recyclinggebied haar kennis en kunde aan het buitenland te verkopen. Hiervoor mag Den Haag de ogen niet sluiten en zal zij de recyclingmarkt tot ruim boven het Europese gemiddelde moeten stimuleren. “In feite zou de recyclingsector in het rijtje van topsectoren niet misstaan”, was de eindconclusie van Marieke van der Werf.

Sorteerinstallatie Vliko