Tweede kamer debat over afvalbeleid

De Kamer spreekt met Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu over zijn Afvalbrief. De brief 'ademt' recycling. De Staatssecretaris wil dat er in 2015 bijna 2 miljoen ton meer gerecycled wordt in plaats van verbranden.
De stem van BRBS Recycling klinkt duidelijk door in de afvalbrief:


  • splitsing begrip 'nuttige toepassing' in recycling en verbranden;
  • recyclingpercentage van 80% naar 83% in 2015 (2 miljoen ton meer);
  • recyclinggranulaat niet meer zien als afvalstof;
  • recycling van grof huishoudelijk afval met 270.000 ton omhoog in 2015.
Dit zijn stevige doelstellingen. Helaas lijkt stevig beleid om deze doelstellingen af te dwingen vooralsnog te ontbreken. Daarnaast kan de afschaffing van de afvalstoffenbelasting veel roet in het eten gooien. Eerste berekeningen laten zien dat het storten wel eens met 800.000 ton kan gaan toenemen.

BRBS Recycling werkt - in overleg met de overheid - reeds concreet aan een aantal zaken:


  • ontwikkelen van een definitie van de handeling 'sorteren';
  • formuleren van afvaleindecriteria voor granulaat;
  • regionale aanpak voor toepassing van granulaten in beton.

BRBS Recycling heeft haar interpretatie van de Afvalbrief op papier gezet.

Het AO stond 30 november 2011 gepland, maar is tot nader order uitgesteld.


Interpretatie Afvalbrief