Bezoek Stientje van Veldhoven aan REKO

Stientje van Veldhoven op werkbezoek bij BRBS Recycling

Rotterdam - 16 oktober 2017 - “Een nuttig gesprek” aldus Stientje van Veldhoven D66 tijdens het werkbezoek bij BRBS Recycling op maandag 16 oktober 2017. Het bezoek vond plaats bij Recycling Kombinatie REKO te Rotterdam-Vondelingenplaat. Soms zijn er “net even andere prikkels” nodig om de markt aan te zetten tot meer en betere recycling was ook zij van mening. BRBS Recycling zal haar verder informeren over de visie van recyclingbedrijven op producentverantwoordelijkheid en haar meer inzicht geven in tarieven van stakeholders in de afval- en recyclingmarkt en hoe deze de wijze van verwerking van afval beïnvloeden. Geïnteresseerd als Stientje van Veldhoven altijd in de recyclingsector is, begrijpt ze de noodzaak van de business case voor recyclingbedrijven en was dan ook zeer geïnteresseerd hoe Ierland hier invulling aan weet te geven en recycling op dit moment een enorme boost geeft. Met mooie recyclevoorbeelden dicht bij huis, zoals de klinkers voor parkeerterreinen geproduceerd uit gereinigd schoorsteenpuin van de Groningse energiecentrale, is de burger nog meer genegen op een juiste manier te handelen: aldus Stientje van Veldhoven. Reagerend op het nieuwe Regeerakkoord gaf zij aan dat ten aanzien van het verbranden van biomassa deze maatregelen afhankelijk moeten zijn van het soort biomassa en het proces.
Bij de rondleiding op het terrein van Recycling Kombinatie REKO werd het 2e Kamerlid Stientje van Veldhoven overweldigd door het enorme bedrijfsterrein en de grote volumes “mooie schone” grondstoffen, klaar voor hergebruik. Recycling Kombinatie REKO richt zich mede op Nederland hot spot circulaire economie en zou daarmee weleens koploper in het Havenbedrijf Rotterdam kunnen zijn. Steeds meer worden verontreinigde minerale afvalstoffen naar haar installatie gehaald, waarvoor in het buitenland geen verwerkingsmogelijkheden zijn. Vervolgens worden deze door Recycling Kombinatie REKO gereinigd tot zand, grind en vulstoffen en daarna op de markt gebracht en als hoogwaardige grondstoffen voor de asfalt- en betonindustrie.
Een van de mooie voorbeelden van leden van de branchevereniging van recyclingbedrijven BRBS Recycling.

Bezoek Stientje van Veldhoven aan REKO