VVD werkbezoek HKS Metals 20 juni 2011

VVD werkbezoek bij BRBS Recycling en HKS Metals

Op maandag 20 juni 2011 heeft de VVD in al haar geledingen een bezoek gebracht aan de recyclingsector bij het grootste schrootverwerkend bedrijf HKS Metals in Amersfoort. Een afvaardiging van de 1e en 2e Kamer in de personen van de heren M. Knip en R. Leegte alsook het Statenlid van de provincie Utrecht de heer Z. El Yassini  en mevrouw H. Hessels van de gemeente Amersfoort lieten zich uitgebreid voorlichten over de toekomstvisie van de recyclingsector.
Over en weer werden de meningen gedeeld en was het voor de heer René Leegte, lid van de vaste kamer commissie van IenM, duidelijk dat de recyclingsector een voor de Nederlandse economie belangrijk segment van het bedrijfsleven is geworden waar enorme kansen liggen. Ook werd het de VVD afgevaardigden duidelijk dat de overcapaciteit aan afvalverbranders een bedreiging is voor innovatie van recyclingbedrijven, zelfs voor een schrootverwerker als het moderne HKS Metals.
De heer Leegte deelde de mening van het bedrijfsleven over de onjuiste richting waarin de verschillende provincies nu denken hun RUD’s te willen inrichten. “In de RUD’s moeten de toezichthouders fysiek bij elkaar zitten, direct meningen kunnen delen en moeten we geen digitale netwerken van personen hebben die elkaar sporadisch zien”, aldus Leegte. Als voorbeeld werd DCMR genoemd. Hij zegde toe dit met Staatssecretaris Atsma te zullen bespreken.
Vanuit de aanwezige recyclingbedrijven werd aangegeven dat zij van de overheid strenge en rechtvaardige handhaving verwachten voor alle bedrijven. Statenlid Z. El Yassini zegde toe deze uitdrukkelijke wens van de sector in zijn provincie terug te koppelen. 

Tijdens de rondleiding op het terrein van HKS Metals werden de ogen van de VVD afgevaardigden pas echt geopend en liet men zich graag uitleggen hoe de verschillende scheidingstechnieken op basis van infrarood, kleur en röntgen in zijn werk gaan.