Afvaloven

Wijziging LAP 2009-2021 te kort door de bocht?

Wat een stap in de goede richting lijkt, kan op de lange termijn recycling tegenwerken. In het concept eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 2009-2021 wordt op te eenvoudige wijze aan goed presterende AVI’s de R1 status verleend. Hierdoor wordt de Ladder van Lansink gedeeltelijk onderuit gehaald. BRBS Recycling is niet tegen de R1 status voor goed presterende AVI’s. Maar met de voorgestelde wijziging van het LAP 2009-2021 wordt geen beoordeling op milieueffecten van een groot aantal minimumstandaarden doorgevoerd, waardoor voor deze afvalstoffen afvalverbranding zondermeer wordt toegestaan. Ook de omschrijving van het probleem ‘het tekort aan brandbaar restafval’ vindt BRBS Recycling een foutieve voorstelling van zaken. Hierdoor wordt de echte problematiek niet fundamenteel geanalyseerd en aangepakt. BRBS Recycling heeft haar reactie gegeven op het concept wijziging LAP 2009-2021.