BRBS Recycling

Het BRBS Recycling Jaarverslag 2020 is gepubliceerd

In aanvulling op het BRBS Recycling Jaarverslag 2020 dat in het kwartaalblad BEwerken als bijlage is toegevoegd is dit ook nu weer als apart document te lezen. In het Jaarverslag leest u (bijna) alles...

Lees meer
Pilot Brandverzekering

BRBS Recycling start pilot afvalbrandpreventie met verzekeraars

In samenwerking met BRBS Recycling, Burghgraef & van Tiel Risico-inspecties, Oodit Platform B.V., SAA Verzekeringen B.V. en Scharenborg bedrijfsverzekeraars start vandaag een uitgebreide pilot die tot...

Lees meer
BRBS-BEwerken-2101web

Recyclinggranulaat: een goed kwaliteitsproduct (4)

Als het gaat om duurzaamheid heeft recycling van oudsher een goede naam. Recycling is goed. Om daar een objectief oordeel over te kunnen geven zijn er normen ontwikkeld. De Levenscyclusanalyse (LCA, E...

Lees meer
VANG_Buitenshuis

Afvalwijzer voor bedrijven

Op 25 januari 2021 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer geïnformeerd over de vaststelling van de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3). Het gewijzigde LAP3 treedt o...

Lees meer
Debat

Save the date: Verkiezingsdebat GrondstoffenPoort

Save the date: Livestream Verkiezingsdebat GrondstoffenPoort vanuit Perscentrum Nieuwspoort Maandag 8 maart 2021, 10.30 – 12.00 uur, Nieuwspoort, Den Haag ‘Tweede Kamerverkiezingen 2021: de circulaire...

Lees meer
Asfalt

Convenant Thermische Reiniging van teerhoudend asfalt 3 jaar verlengd

Sprekend voorbeeld voor de circulaire economie De Nederlandse thermische reinigingsbedrijven voor teerhoudend asfalt hebben het Convenant voor teerhoudend asfaltgranulaat weer voor drie jaar verlengd ...

Lees meer