Protocol Afvalsector

Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving

Vandaag presenteert de afvalbranche een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzette...

Lees meer
Week van de Veiligheid 2020 - slogan-week vd veiligheid-394x354

Week van de Veiligheid 2020 - 2 t/m 5 juni 2020

Tijdens de Week van de Veiligheid 2020 ondernemen de bij de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche aangesloten partijen zelf actie en stimuleren hun achterbannen activiteiten te organiseren die veilig e...

Lees meer
Duurzaam fietspad_LR

Duurzaam fietspad Denekamp

Eerste gerecyclede fietspad van Twente Het vernieuwde circulaire fietspad tussen Denekamp en Nordhorn is opengesteld. Voor de regio Twente is dit het eerste wegdek dat voorzien is van 100% herbruikbar...

Lees meer
SustainableFinance

Afvalverbranding staat het bereiken van een volledig circulaire economie in de weg

Een volledig circulaire economie bestaat uit kringlopen van materialen en producten die in cirkels ronddraaien. Cirkels zonder gebruik of toevoeging van primaire grondstoffen en waarin het begrip afva...

Lees meer
BRBS Recycling Jaarverslag 2019

BRBS Recycling Jaarverslag 2019

Het BRBS Recycling Jaarverslag 2019 is gepubliceerd. In aanvulling op het BRBS Recycling Jaarverslag 2019 dat in het kwartaalblad BEwerken als bijlage is toegevoegd is dit nu dus ook als apart documen...

Lees meer
Lente

BRBS Recycling regionale voorjaarsoverleggen goed bezocht

Met het begin van de meteorologische lente zijn de regionale voorjaarsoverleggen van BRBS Recycling op 10, 11 en 12 maart gehouden. Op de gastlocaties van Renewi (Vlaardingen), BPS Recycling en Bouwst...

Lees meer