Geef uw mening over de digitale RI&E

BRBS Recycling heeft in 2006 een branche RI&E opgesteld voor breken en sorteren, die later ook door het Steunpunt RI&E-Instrumenten is geaccordeerd (lees afgevlagd) . Het Steunpunt RI&E-instrumenten v...

Lees meer

Sulfaatnorm bevestigd

In het Besluit bodemkwaliteit is een tijdelijke emissiewaarde voor sulfaat opgenomen van 2.430 mg/kg d.s. Afspraak met VROM was dat deze na 1 jaar na het in werking treden van het Besluit op 1.730 mg/...

Lees meer
ECHA-logo

REACH stapje verder

Het European Chemicals Agency (ECHA, verantwoordelijk voor de uitvoering van REACH) heeft een nieuwe Guidance on waste and recovered substances (richtlijn voor afval en herwonnen stoffen) uitgegeven. ...

Lees meer
Europese Commissie

BRBS Recycling in gesprek met Europese Commissie

BRBS Recycling heeft in januari gesprekken gevoerd met de belangrijkste beleidsmensen van de Europese Commissie voor bouw- en sloopafval (de heer G. Wolf) en de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (de heer A....

Lees meer
Afvaloven

Wijziging LAP 2009-2021 te kort door de bocht?

Wat een stap in de goede richting lijkt, kan op de lange termijn recycling tegenwerken. In het concept eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 2009-2021 wordt op te eenvoudige wijze aan goed ...

Lees meer

Fijnstof concentraties tijdens brekeractiviteiten van puin

De gezamenlijke opdrachtgevers BMR, BRBS Recycling, VROM en de provincie Noord-Brabant hebben in 2008/2009 een grote hoeveelheid aan fijnstofmetingen in de lucht laten uitvoeren tijdens brekeractivite...

Lees meer