Overleg met Europa

Europese bouwnormalisatie bijgepraat over betrouwbaarheid van recyclinggranulaat

Het Ministerie van I&M heeft BRBS Recycling gevraagd uitleg te geven over de regelgeving rond de betrouwbaarheid van het product recyclinggranulaat. Dit thema blijkt belangrijk omdat Nederland is geba...

Lees meer

Gesprek met Ministerie van I&M over afvalstatus van recyclinggranulaat

In een constructief overleg tussen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en BRBS Recycling is afgesproken dat een verkenning zal worden uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het vaststellen van a...

Lees meer

Recyclen creëert groene banen

In Nederland floreert een recyclingindustrie die haar gelijke in de wereld -nog- niet kent, dankzij goed afvalbeleid, zoals stortverboden, stortbelastingen en afvalhiërarchie. Meer inzetten op recycli...

Lees meer

Het gaat mis met de afvalrecycling

Door de overcapaciteit aan ovens wordt het steeds goedkoper om afval te verbranden in plaats van het recyclen. Ernst Worrell, hoogleraar Energie, Grondstoffen en Technologische Verandering aan de Univ...

Lees meer

BRBS Recycling Nieuwsbrief 002

Geachte leden, Welkom bij uw doorlink vanuit de nieuwsbrief van BRBS Recycling. Aangezien alle documenten waarnaar de nieuwsbrief verwijst op de afgeschermde ledensite staan verzoeken wij u via deze L...

Lees meer
Recyclinggranulaat in de beton menger

Betontechnologen opgeleid

Op uitnodiging van betontechnologen van Cementbouw en de KBZN zijn op respectievelijk 21 september 2010 en 13 december 2010 circa 25 betontechnologen bijgepraat over de mogelijkheden met recyclinggran...

Lees meer