EU logo IPPC

Nieuwe interpretatie IPPC door provincies

De provincies hebben besloten tot een landelijke herziening van de interpretatie van categorie 5.1 uit bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. De daarin genoemde hoeveelheid van 10 ton gevaarlijk afval per d...

Lees meer
Kamer roept op tot meer recycling

Nieuw kabinet moet werk maken van recycling

Duurzaam ondernemen door afval te gebruiken als grondstof moet worden ondersteund met krachtig recyclingbeleid. Daarmee kan geld worden verdiend en kunnen Nederlandse milieudoelen worden gehaald. Dat ...

Lees meer
asbest ; DAA ; SCA

Exameneisen Deskundig Asbest Acceptant vrijgegeven

Op 4 juni 2010 is het SCA Examineringsschema SC-580 DAA vrijgegeven voor publicatie. Dit schema geeft informatie over het vakbekwaamheidsprofiel van degenen die bij afvalpunten, milieustraten, afvalso...

Lees meer

Arbeidsinspectie start 1 september inspectieproject in de afval- en recyclingsector

Binnenkort wordt door de Arbeidsinspectie een arbobrochure gepubliceerd over arbeidsrisico’s in de afvalbewerking en afvalrecycling. Vanaf 1 september 2010 start de Arbeidsinspectie een inspectieproje...

Lees meer

REACH: Recyclinggranulaten zijn ‘articles’

Op 12 mei 2010 heeft het European Chemicals Agency (ECHA, verantwoordelijk voor de uitvoering van REACH) de definitieve versie van de Guidance on waste and recovered substances (richtlijn voor afval e...

Lees meer
BRBS Recycling, Wabo, milieuvergunning

BRBS Recycling waarschuwt voor gevolgen eventueel uitstel invoering Wabo

Bij brief van 25 mei 2010 heeft BRBS Recycling het bestuurlijk overleg Wabo opgeroepen de Wabo per 1 juli 2010 in werking te laten treden. Bedrijven in de afval- en recyclingsector hebben een milieuve...

Lees meer