Europese Commissie

BRBS Recycling in gesprek met Europese Commissie

BRBS Recycling heeft in januari gesprekken gevoerd met de belangrijkste beleidsmensen van de Europese Commissie voor bouw- en sloopafval (de heer G. Wolf) en de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (de heer A....

Lees meer
Afvaloven

Wijziging LAP 2009-2021 te kort door de bocht?

Wat een stap in de goede richting lijkt, kan op de lange termijn recycling tegenwerken. In het concept eerste wijziging Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 2009-2021 wordt op te eenvoudige wijze aan goed ...

Lees meer

Fijnstof concentraties tijdens brekeractiviteiten van puin

De gezamenlijke opdrachtgevers BMR, BRBS Recycling, VROM en de provincie Noord-Brabant hebben in 2008/2009 een grote hoeveelheid aan fijnstofmetingen in de lucht laten uitvoeren tijdens brekeractivite...

Lees meer

BRBS Recycling presenteert nieuwe huisstijl

Tijdens de Nieuwjaarsborrel op 20 januari 2010 heeft de BRBS in Landgoed Groenhoven in het oude Bruchem haar nieuwe huisstijl en logo gepresenteerd en zal nu verder door het leven gaan als BRBS Recycl...

Lees meer

Belastingplan 2010 kan ook in de afvalsector verder vergroenen

Door de minst gewenste wijzen van afvalverwerking uit de Europese Afvalhiërarchie te ontmoedigen, wordt preventie, hergebruik en recycling gestimuleerd. De recyclingindustrie moedigt de Vaste commissi...

Lees meer

Strijd om afval bedreigt recycling en milieudoelen

De huidige strijd op de markt voor afvalverbranding, is een bedreiging voor de Nederlandse bedrijven die zorgen voor gescheiden inzameling en recycling van afval. Aldus het persbericht van de samenwer...

Lees meer