Beton

BRBS Recycling bij betonvereniging

Op 11 mei 2010 is in samenwerking tussen VROM, VOBN, BFBN en BRBS Recycling een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van betongranulaat in beton. Dat alles met de bedoeling Duurzaam Bouwen te ...

Lees meer

Tweede Kamer roept op te kiezen voor recycling

Op 13 april 2010 heeft de Tweede Kamer de motie van GroenLinks van de heer Vendrik aangenomen. De Kamer roept hiermee op te kiezen voor meer recycling. Met recyclen worden schaarse grondstoffen bespaa...

Lees meer
Uitkomsten Zeister Beraad lijken niet ongunstig

Uitkomsten Zeister Beraad lijken niet ongunstig

In Zeist zijn medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en hun koepels, departementen, politie en OM op 31 maart 2010 en 1 april 2010 bij elkaar geweest om een gezamenlijke impuls te geven ...

Lees meer
Cursussen 2010

BRBS Recycling cursusreeks voltooid

BRBS Recycling organiseert telkens aan het begin van het jaar een groot aantal cursussen voor haar leden. Op 30 maart 2010 werd de laatste cursus in deze reeks gegeven. Dit was de cursus accepteren. D...

Lees meer

Jaarverslag BRBS Recycling 2009

Het jaarverslag 2009 van BRBS Recycling is weer beschikbaar!

Lees meer
CDA Bezoek

Tweede Kamerleden CDA op werkbezoek bij leden BRBS Recycling

Op uitnodiging van BRBS Recycling werd vrijdag 19 maart jl. door een aantal CDA Tweede Kamerleden en leden van de provinciale staten van Utrecht een werkbezoek gebracht aan de bedrijven van de leden V...

Lees meer