Cursussen 2010

BRBS Recycling cursusreeks voltooid

BRBS Recycling organiseert telkens aan het begin van het jaar een groot aantal cursussen voor haar leden. Op 30 maart 2010 werd de laatste cursus in deze reeks gegeven. Dit was de cursus accepteren. D...

Lees meer

Jaarverslag BRBS Recycling 2009

Het jaarverslag 2009 van BRBS Recycling is weer beschikbaar!

Lees meer
CDA Bezoek

Tweede Kamerleden CDA op werkbezoek bij leden BRBS Recycling

Op uitnodiging van BRBS Recycling werd vrijdag 19 maart jl. door een aantal CDA Tweede Kamerleden en leden van de provinciale staten van Utrecht een werkbezoek gebracht aan de bedrijven van de leden V...

Lees meer

Geef uw mening over de digitale RI&E

BRBS Recycling heeft in 2006 een branche RI&E opgesteld voor breken en sorteren, die later ook door het Steunpunt RI&E-Instrumenten is geaccordeerd (lees afgevlagd) . Het Steunpunt RI&E-instrumenten v...

Lees meer

Sulfaatnorm bevestigd

In het Besluit bodemkwaliteit is een tijdelijke emissiewaarde voor sulfaat opgenomen van 2.430 mg/kg d.s. Afspraak met VROM was dat deze na 1 jaar na het in werking treden van het Besluit op 1.730 mg/...

Lees meer
ECHA-logo

REACH stapje verder

Het European Chemicals Agency (ECHA, verantwoordelijk voor de uitvoering van REACH) heeft een nieuwe Guidance on waste and recovered substances (richtlijn voor afval en herwonnen stoffen) uitgegeven. ...

Lees meer