Arbeidsinspectie start 1 september inspectieproject in de afval- en recyclingsector

Binnenkort wordt door de Arbeidsinspectie een arbobrochure gepubliceerd over arbeidsrisico’s in de afvalbewerking en afvalrecycling. Vanaf 1 september 2010 start de Arbeidsinspectie een inspectieproje...

Lees meer

REACH: Recyclinggranulaten zijn ‘articles’

Op 12 mei 2010 heeft het European Chemicals Agency (ECHA, verantwoordelijk voor de uitvoering van REACH) de definitieve versie van de Guidance on waste and recovered substances (richtlijn voor afval e...

Lees meer
BRBS Recycling, Wabo, milieuvergunning

BRBS Recycling waarschuwt voor gevolgen eventueel uitstel invoering Wabo

Bij brief van 25 mei 2010 heeft BRBS Recycling het bestuurlijk overleg Wabo opgeroepen de Wabo per 1 juli 2010 in werking te laten treden. Bedrijven in de afval- en recyclingsector hebben een milieuve...

Lees meer
Beton

BRBS Recycling bij betonvereniging

Op 11 mei 2010 is in samenwerking tussen VROM, VOBN, BFBN en BRBS Recycling een bijeenkomst georganiseerd over de toepassing van betongranulaat in beton. Dat alles met de bedoeling Duurzaam Bouwen te ...

Lees meer

Tweede Kamer roept op te kiezen voor recycling

Op 13 april 2010 heeft de Tweede Kamer de motie van GroenLinks van de heer Vendrik aangenomen. De Kamer roept hiermee op te kiezen voor meer recycling. Met recyclen worden schaarse grondstoffen bespaa...

Lees meer
Uitkomsten Zeister Beraad lijken niet ongunstig

Uitkomsten Zeister Beraad lijken niet ongunstig

In Zeist zijn medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en hun koepels, departementen, politie en OM op 31 maart 2010 en 1 april 2010 bij elkaar geweest om een gezamenlijke impuls te geven ...

Lees meer