Sorteerhal Vliko

CDA delegatie op werkbezoek bij Vliko

Op vrijdag 1 juni 2012 bracht een CDA delegatie met onder meer mevrouw Marieke van der Werf, 2e Kamerlid een werkbezoek aan het recyclingbedrijf Vliko te Leiderdorp. Na een introductie van Vliko direc...

Lees meer

Puinbreeksector: transparantie en kwaliteit

De recyclingsector zet een topprestatie neer. Momenteel wordt meer dan 99% van de op 1 na grootste afvalstroom, bouw- en slooppuin, omgezet in een civieltechnisch topproduct voor onder meer funderings...

Lees meer

Criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaten dichtbij

De vaststelling van Nederlandse criteria voor einde-afvalstatus van recyclinggranulaat is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Op 19 april jl. hebben het Ministerie van IenM en BRBS Recycling de c...

Lees meer

BRBS Recycling op TV

De NCRV heeft in haar o pinieprogramma Altijd Wat! van dinsdag 27 maart 2012 aandacht besteed aan afvalbeheer van gemeenten. Thema was de grote verscheidenheid aan afvalbeleid tussen gemeenten. BRBS R...

Lees meer

Intrekken ontheffingen stort composiet dakafval stimuleert recycling

Per 1 maart 2012 zijn alle ontheffingen voor het storten van composiet dakafval ingetrokken. Dit betekent dat de recycling van dakafval verder wordt gestimuleerd. Per jaar komt ruim 100 kton dakafval ...

Lees meer

Tweede kamer debat over afvalbeleid

De Kamer spreekt met Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu over zijn Afvalbrief. De brief 'ademt' recycling. De Staatssecretaris wil dat er in 2015 bijna 2 miljoen ton meer gerecycled wo...

Lees meer