Vacature Directeur / Secretaris (Branchevereniging)


BRBS Recycling is de branchevereniging van recyclingbedrijven van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval in Nederland en is met haar kantoor gevestigd in Zaltbommel. BRBS Recycling behartigt de collectieve belangen van haar leden in brede zin. Meer dan eenderde van al het in Nederland vrijkomende afval is afkomstig van bouw- en sloopactiviteiten. Hiervan vertegenwoordigt BRBS Recycling met haar hechte bestand van 70 leden circa 75 % van het totale volume.
Tevens voert het kantoor in Zaltbommel het secretariaat van de in Brussel gevestigde internationale vereniging van recyclingbedrijven van bouw- en sloopafval de F.I.R. (Fédération Internationale du Recyclage) en het landelijk monitoring overleg teerasfalt.

Binnen BRBS Recycling is een uitdagende functie ontstaan voor een

Directeur / Secretaris (Branchevereniging)

De directeur is verantwoordelijk voor belangenbehartiging en uitvoering van diverse projectdossiers. In overleg met het bestuur profileert en vertegenwoordigt u BRBS Recycling in- en extern en onderhoudt de daarbij horende contacten met instanties uit bedrijfsleven, overheid en milieubeweging.
De directeur volgt de politieke, maatschappelijke als ook technische ontwikkelingen op het vakgebied op de voet en speelt hier zelfstandig, dan wel in overleg met het bestuur, alert op in. Ook wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen op het gebied van milieu en afvalstoffen behoort tot het kennisgebied en takenpakket van de directeur.
Na een uitgebreide inwerkprocedure, gaat u steeds meer uw eigen weg en profileert u zich zelfstandig in de markt. Uiteindelijk zijn al uw activiteiten erop gericht de belangen van de leden zo efficiënt mogelijk te behartigen.
De directeur geeft leiding aan een klein ervaren team van 3 à 4 personen.

Wij denken voor deze functie aan een enthousiaste, communicatief vaardige persoon met de volgende eigenschappen:

  • HBO/WO niveau door opleiding of aantoonbare werkervaring.
  • Teamwerker met praktische instelling, netwerker en dienstbaar.
  • Kennis van dan wel in staat zich de afvalwet- en regelgeving eigen te maken.
  • Kan gemakkelijk heldere notities opstellen die een strategisch, politiek dan wel publicitair doel dienen.
  • Affiniteit met de afvalbranche.
  • In staat netwerken op te bouwen.
  • Zelfstandig, initiërend en met overtuigingskracht.
  • Gevoel voor politieke en ambtelijke verhoudingen.

Naast deze uitdagende functie bieden wij een prettige werksfeer en een passend salaris met goede secundaire voorwaarden.

Heeft u belangstelling?
Stuur dan uw reactie met een actueel curriculum vitae vóór 30 augustus 2019 naar:
BRBS Recycling , Branchevereniging Breken en Sorteren
t.a.v. de heer A.F. van der Giessen, voorzitter BRBS Recycling
Van Heemstraweg West 2b, 5301 PA Zaltbommel
E-mail info@brbs.nl / www.brbs.nl
Bel voor meer informatie de heer Van der Giessen tel. 06-53880910
Uiteraard wordt uw reactie strikt vertrouwelijk behandeld.