Recyclinggranulaat - een goed kwaliteitsproduct

Het boekje Recyclinggranulaat - een goed kwaliteitsproduct is vanaf december 2023 verkrijgbaar.

Dit boekje is ontstaan uit een reeks artikelen die zijn geschreven voor het blad BEwerken. Het boekje gaat over recyclinggranulaat dat wordt verkregen uit de bewerken van steenachtig afval. Hoeveelheden, toepassingen (als wegfundering en in beton en alternatieven), kwaliteitsborging, regelgeving, duurzaamheid, marktontwikkelingen komen aan de orde.

Indien er interesse is in een hardcopy, dan kan contact worden opgenomen met het secretariaat van BRBS Recycling.


Dossier-Recyclinggranulaat