Week van de Veiligheid 2020 - 2 t/m 5 juni 2020

Week van de Veiligheid 2020 - slogan-week vd veiligheid-394x354

Tijdens de Week van de Veiligheid 2020 ondernemen de bij de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche aangesloten partijen zelf actie en stimuleren hun achterbannen activiteiten te organiseren die veilig en gezond werken onder de aandacht brengen.
De Arbocatalogus Afvalbranche geeft handvatten om veilig en gezond te werken en bevat de afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt. Tijdens de Week van de Veiligheid 2020 belichten we de regels rondom ‘afstand houden’ waaraan medewerkers zich moeten houden. 
Hiervoor zijn speciale digitale tools (posters/banners/logo’s) ontwikkeld die ingezet kunnen worden voor uitingen of toolboxesVia het secretariaat kunt u de tools opvragen.