Recyclen creëert groene banen


In Nederland floreert een recyclingindustrie die haar gelijke in de wereld -nog- niet kent, dankzij goed afvalbeleid, zoals stortverboden, stortbelastingen en afvalhiërarchie.
Meer inzetten op recycling zal in Nederland veel extra groene banen opleveren. Hiervoor is gericht beleid noodzakelijk. Lees meer ...... (NRC artikel 24 februari 2011)