Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving

Protocol Afvalsector

Vandaag presenteert de afvalbranche een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten, zoals ze dat gedurende de coronacrisis steeds zijn blijven doen. Het protocol is een samengesteld product van de werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties CNV, FNV, HZC, WENB, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven. De inhoud is vastgesteld met de rijksoverheid.

Meteen na de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft de sector zijn verantwoordelijkheid genomen en maatregelen getroffen, zowel om medewerkers te beschermen tegen besmetting met het coronavirus als om de continuïteit van de verwerking en verwerking van afval te waarborgen. Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval zijn essententiele activiteiten, die voortzetten bezetting vragen voor het draaiend houden van de samenleving. De rijksoverheid heeft de sector daarom ook aangemerkt als 'vitale sector'. Stilvallen van de activiteiten is niet wenselijk. Ook in coronatijd moeten de werkzaamheden doorgaan. Uitgangspunt is dat het werk verantwoord gebeurt.De gezondheid en veiligheid van medewerkers, klanten en leveranciers, actief in de afvalbranche, moet steeds gewaarborgd zijn.

In het protocol maken de organisaties inzichtelijk hoe ze de 1,5 meter- en hygiënemaatregelen op de werkvloer hanteren. Daarvoor zijn de richtlijnen, adviezen en maatregelen van de rijksoverheid en het RIVM het uitgangspunt geweest. Het protocol geeft handvatten hoe en op welk moment welke maatregelen te treffen om de kans op besmetting met het coronavirus mogelijk mogelijk te voorkomen. Het biedt organisaties op basis van het opstellen van een eigen werkprotocol op maat, aansluitend op de eigen bedrijfsvoering en op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dat past het beste bij de sector, omdat geen organisatie hetzelfde is en elke organisatie zijn eigen activiteiten heeft.De partijen die het protocol hebben opgesteld, gaan onderzoeken van de maatregelen die hierin zijn opgenomen kunnen worden ingebed in de Arbocatalogus Afvalbranche.

Het protocol heeft een algemeen deel, dat voor alle organisaties bruikbaar is, en een deel met specifieke activiteiten. In het algemeen deel gaat het voorbeeld van het beoordelen van gezondheidsklachten van medewerkers en het treffen van hygiënemaatregelen tijdens werkzaamheden. In het deel met specifieke activiteiten staan ​​maatregelen voor inzameling, beheer & onderhoud, recycling en verwerking. Het gaat om technische en organisatorische maatregelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.