Noodopvang voor kinderen waarvan ouders in Cruciale Beroepsgroepen werken

BRBS Recycling

In de Coronapersconferentie van dinsdag 14 december 2021 heeft u kunnen vernemen dat het kabinet heeft besloten dat de kerstvakantie voor de basisscholen een week eerder zal aanvangen en dat deze scholen per 20 of uiterlijk 21 december de deuren moeten sluiten. Dit besluit vindt zijn oorsprong in de hoge druk op de zorg en de grote onzekerheid over de verspreiding van de omikronvariant.

De Rijksoverheid heeft reeds in het begin van de huidige pandemie een aantal beroepsgroepen als cruciaal gekenmerkt. Inzamelen, recyclen, vervoeren en verwerken van afval wordt gezien als een cruciaal proces om de maatschappij te dienen en de samenleving draaiend te houden. Ouders of verzorgers die werkzaam zijn in cruciale beroepen, kunnen in de periode dat de basisscholen zijn gesloten, gebruik maken van noodopvang voor hun kinderen.

Op de website van de rijksoverheid is een totaaloverzicht te vinden van de sectoren die als cruciaal zijn aangemerkt. Daar staat ook 'vervoer van afval en vuilnis' bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat het gehele proces van inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval is aangemerkt als 'cruciaal'. Het overzicht op de website van de rijksoverheid wordt zo snel als mogelijk aangepast naar deze laatste en volledige omschrijving.