BRBS Recycling start pilot afvalbrandpreventie met verzekeraars

Pilot Brandverzekering

In samenwerking met BRBS Recycling, Burghgraef & van Tiel Risico-inspecties, Oodit Platform B.V., SAA Verzekeringen B.V. en Scharenborg bedrijfsverzekeraars start vandaag een uitgebreide pilot die tot doel heeft om alle afval- en recyclingbedrijven volgens een transparante en realistische methodiek verzekerd te krijgen en houden daar waar het brandschade betreft. Kernwoorden van deze pilot zijn risico-inspectie, brandpreventie en maatwerk.

Uniek samenwerkingsverband

Het ketensamenwerkingsverband tussen afval- en recyclingbedrijven, verzekeraars, tussenpersonen en risico-inspecteurs gaat de pilotbedrijven inspecteren en de uitkomsten hiervan verwerken in het Oodit Preventie-platform.  In samenwerking met Burghgraef is een specifieke recycling & afvalbrand module ingericht. Dit digitale platform geeft per locatie van de deelnemende afval- en recyclingbedrijven een actueel en helder inzicht in de brandrisico’s en laat zien hoe deze permanent of periodiek zijn te monitoren om de kans op brandschade zo veel als mogelijk te elimineren, welke functionaris hiervoor verantwoordelijk is en wie dit gaat afhandelen en geeft uiteindelijk een melding wanneer dit is afgehandeld. Deze methodiek maakt het voor verzekeraars mogelijk om daar waar nodig tussentijds sturing te geven en een maatwerkpolis en dito premie aan te bieden. Een situatie die uitgaat van een positieve agenda en waarbij investeringen in brandpreventie eenvoudig terugverdiend kunnen worden door een lage(re) verzekeringspremie en niet in de laatste plaats het verzekerbaar houden of krijgen van het bedrijf. Uiteindelijk is de doelstelling dat het platform beschikbaar is voor de gehele sector.

Branche neemt zelf verantwoordelijkheid

De pilot wordt uitgevoerd door 7 afval- en recyclingbedrijven uit de geleding van BRBS Recycling die gedurende een periode van 7 maanden de beschikking krijgen over het Preventie-platform Oodit.

Naast betere en betaalbaardere verzekerbaarheid is de verwachting dat het gebruik van het platform tevens meewerkt aan het verbeteren van het imago van de afval- en recyclingbranche richting de politieke en publieke opinie. De branche neemt immers zelf het initiatief om door risicomonitoring- en beperking het aantal afvalbranden nog verder te verminderen en eventuele maatschappelijke kosten tot een minimum te beperken.

Oorzaak van afvalbranden wegnemen

De pilot moet ook een objectief inzicht geven in het aantal (bijna) afvalbranden dat jaarlijks ontstaat en de oorzaak hiervan. Het is bekend dat Lithium-Ion batterijen in het afval in de afgelopen jaren steeds vaker als bron van ontsteking werden aangemerkt, deze pilot kan helpen om het afvalbeleid hierop aan te passen.