Save the date: Verkiezingsdebat GrondstoffenPoort

Debat

Save the date:

Livestream Verkiezingsdebat GrondstoffenPoort

vanuit Perscentrum Nieuwspoort

Maandag 8 maart 2021, 10.30 – 12.00 uur, Nieuwspoort, Den Haag

 

‘Tweede Kamerverkiezingen 2021: de circulaire economie’

 

Gaan Nederland en Europa wel snel genoeg richting een circulaire economie? Is er meer ‘drang en dwang’ nodig, zoals het PBL onlangs stelde of staan we op een beloftevol kantelpunt, zoals de boodschap was tijdens de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie. Producenten en afvalverwerkers spannen zich in, maar lopen soms tegen belemmeringen en obstakels aan. Hoe zetten we de volgende stap; hoe tackelen we de dreigende schaarste, waar ligt de doorbraak om te komen tot 50% minder primaire grondstoffen in 2030? Het is tijd voor actie!

Op maandag 8 maart 20.21, tussen 10.30 – 12.00 uur wordt het verkiezingsdebat GrondstoffenPoort uitgezonden via een livestream. ‘Tweede Kamerverkiezingen 2021: de circulaire economie’

De circulaire economie is één van de onderwerpen die centraal staat in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen die meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen medio maart. Denk onder andere aan onderwerpen zoals de Omgevingswet, CO2-afvang en hergebruik en de circulariteitsbijdrage. Onder leiding van GrondstoffenPoort-voorzitter Marieke van der Werf gaan huidige en toekomstige Kamerleden online met elkaar in debat over de circulaire economie om vast te stellen wat nodig is om tot doorbraken te komen.

Zet maandag 8 maart 2021, 10.30 tot 12.00 uur alvast in uw agenda! U ontvangt voorafgaand het debat een link naar de livestream, waarmee u ook uw vragen aan de (aspirant) Kamerleden kunt stellen.

GrondstoffenPoort is in het leven geroepen om in samenspraak tussen inzamelaars, afvalverwerkers en producenten enerzijds, en politici en bestuurders anderzijds, het belang van een goede, efficiënte en duurzame omgang met onze grondstoffen veilig te stellen. Voor een houdbare economie is het noodzakelijk dat Nederland materiaalstromen binnen het economische systeem behoudt. GrondstoffenPoort biedt een platform om hierover met elkaar in gesprek te gaan.    

Wilt u zich alvast aanmelden? Dat kan door een e-mail te sturen aan GrondstoffenPoort@dr2.nl

Wij hopen u te mogen ontvangen op maandag 8 maart aanstaande. Binnenkort ontvang u de uitnodiging met een verder uitgewerkt programma.  

Hartelijke groet,

Namens de founding partners:

 

Otto Friebel                  BRBS Recycling

Ton Holtkamp               Federatie Herwinning Grondstoffen

Chris Bruijnes               Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Gied van Hoorn             Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten

Hester Klein Lankhorst  Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Robbert Loos               Vereniging Afvalbedrijven