BRBS Recycling
This is an example of a HTML caption with a link.
woensdag 08 november 2017

Inspecteur-generaal ILT op bezoek bij BRBS Recycling

Op uitnodiging van BRBS Recycling brachten Jan van den Bos inspecteur-generaal en Kees Hoppener, beiden van ILT, op 2 november jl. een bezoek aan Sortiva te Alkmaar. Een van de besproken onderwerpen was EVOA. De afhandelingssnelheid, gaf de heer Hoppener direct toe, krijgt als kernprobleem nu alle aandacht. Hiervoor zijn de nodige verbeteringen noodzakelijk, zoals onder meer een nieuw ICT-systeem. Er moet “een draai gemaakt worden” aldus de heer Van den Bos. “Stapje voor stapje” wordt het verbeteringsproces ingezet. Er is daarnaast een begin gemaakt om de dienst meer risico gestuurd te laten functioneren in plaats van protocollijstjes afwerken. Een aanzienlijke inspanning en cultuurverandering voor de medewerkers, dat “een heel andere manier van kijken vergt”. 

image by Bezoek Jan van den Bos - Inspecteur Generaal ILT
donderdag 26 oktober 2017

Recyclingsymposium 25 oktober 2017 oogst grote waardering

De op 25 oktober 2017 gehouden 6e editie van het Recyclingsymposium heeft bij de meer dan 225 deelnemers vele positieve reacties losgemaakt.

Er is leiderschap nodig om de grote stappen te gaan zetten die de circulaire economie nodig heeft en recycling is daarbij een onmisbare schakel.

Klimaatjournaliste Bernice Notenboom opende met een alarmerende en zeer indringende boodschap over het klimaat, de opwarming van de aarde en daarmee ons voortbestaan. “Recycling is onderdeel van de oplossing” hield ze de aanwezigen voor. Na haar lezing was het even muisstil. Indrukwekkend.
Simone van Trier leidde het symposium op plezierige wijze verder naar Elmer Rietveld van TNO, die  berichtte over de grondstoffenscanner die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken wordt ontwikkeld. De kritische grondstoffen van reeds 2400 productgroepen en 64 grondstoffen zijn op 13 indicatoren geïnventariseerd ten behoeve van de awareness van de maakindustrie en als signaal voor de recyclingindustrie: waar op in te zetten.
Arjen Witttekoek van Coolrec, onderdeel van Renewi, was het “Rotterdamse“ antwoord op de twee voorgaande sprekers met “Nederland als producent van zeldzame aardmetalen”. Succesvol uitgevoerde pilots worden binnenkort omgezet in een demo-productieplant van Gallium, Indium en zeldzame aardmetalen uit elektronicaschroot. Uniek in de wereld! Met een aantal door deelnemers uit de zaal gegeven aanvullende voorbeelden is hiermee chemische recycling duidelijk op de kaart gezet.
Twee korte frisse pitches van Ronald Balvers van Sortiva en Laura Rosen Jacobson maakten duidelijk aan hoe binnen de hergebruik- en recyclingsector op een mooie wijze invulling gegeven kan worden aan Social Return on Investment.
Na de pauze was het woord aan Loek Knijff van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu die een aantal Europese wetgevingen aanhaalde, die niet altijd in het voordeel zijn van de circulaire economie. Het was prettig om te horen dat Nederland inzet op een benadering die de balans zoekt tussen bescherming van volksgezondheid en ecologische waarden aan de ene kant en praktische uitvoerbaarheid van de circulaire economie aan de andere kant.
Spreker Lars van der Meulen van Volker Wessels / Aveco de Bondt gaf aan dat bouwondernemers kansen zien voor stimulans van de circulaire economie met behulp van het materialenpaspoort en Madaster. Er volgde een uitnodiging aan de recyclingindustrie om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking van deze instrumenten.

Tussendoor gaf coryfee Ad Lansink nog een kort intermezzo over zijn nieuwe boek: Challenging Changes, Connecting Waste Hierarchy and Circular Economy.

Tot slot werd het symposium op feestelijke wijze beëindigd met de uitreiking van de Recycling Award. 4 Talentvolle studenten gaven een korte maar volwassen toelichting op hun circulaire studieprojecten. De Recycling Award werd uitgereikt door Ron Leppers van SGS-Intron aan “Mechanical behaviour of glass fibre reinforced thermoplastic tapes made of recycled polymers”.  Nicole Claussnitzer van Saxion te Enschede viel deze eer ten deel.

De organisatie was in handen van BRBS Recycling, FHG en ENVAQUA.
Informatie en de lezingen zijn te vinden op www.recyclingsymposium.nl
 

image by WebDog
klik voor meer afbeeldingen
woensdag 18 oktober 2017

Stientje van Veldhoven op werkbezoek bij BRBS Recycling

“Een nuttig gesprek” aldus Stientje van Veldhoven D66 tijdens het werkbezoek bij BRBS Recycling op maandag 16 oktober 2017. Het bezoek vond plaats bij Recycling Kombinatie REKO te Rotterdam-Vondelingenplaat. Soms zijn er “net even andere prikkels” nodig om de markt aan te zetten tot meer en betere recycling was ook zij van mening. BRBS Recycling zal haar verder informeren over de visie van recyclingbedrijven op producentverantwoordelijkheid en haar meer inzicht geven in tarieven van stakeholders in de afval- en recyclingmarkt en hoe deze de wijze van verwerking van afval beïnvloeden. Geïnteresseerd als Stientje van Veldhoven altijd in de recyclingsector is, begrijpt ze de noodzaak van de business case voor recyclingbedrijven en was dan ook zeer geïnteresseerd hoe Ierland hier invulling aan weet te geven en recycling op dit moment een enorme boost geeft. Met mooie recyclevoorbeelden dicht bij huis, zoals de klinkers voor parkeerterreinen geproduceerd uit gereinigd schoorsteenpuin van de Groningse energiecentrale, is de burger nog meer genegen op een juiste manier te handelen: aldus Stientje van Veldhoven. Reagerend op het nieuwe Regeerakkoord gaf zij aan dat ten aanzien van het verbranden van biomassa deze maatregelen afhankelijk moeten zijn van het soort biomassa en het proces.
Bij de rondleiding op het terrein van Recycling Kombinatie REKO werd het 2e Kamerlid Stientje van Veldhoven overweldigd door het enorme bedrijfsterrein en de grote volumes “mooie schone” grondstoffen, klaar voor hergebruik. Recycling Kombinatie REKO richt zich mede op Nederland hot spot circulaire economie en zou daarmee weleens koploper in het Havenbedrijf Rotterdam kunnen zijn. Steeds meer worden verontreinigde minerale afvalstoffen naar haar installatie gehaald, waarvoor in het buitenland geen verwerkingsmogelijkheden zijn. Vervolgens worden deze door Recycling Kombinatie REKO gereinigd tot zand, grind en vulstoffen en daarna op de markt gebracht en als hoogwaardige grondstoffen voor de asfalt- en betonindustrie.
Een van de mooie voorbeelden van leden van de branchevereniging van recyclingbedrijven BRBS Recycling.

Bezoek Stientje van Veldhoven aan REKO
klik voor meer afbeeldingen
woensdag 11 oktober 2017

Nederland, exportland voor zeldzame aardmetalen!?

Recyclingsymposium op 25 oktober 2017, een op de praktijk toegesneden programma. Bernice Notenboom: Waarom die Circulaire Economie? Geen vergezichten, maar een Nederlands bedrijf en lid van BRBS Recycling dat zeldzame aardmetalen uit ons elektronica afval herwint. De bouwondernemer, die de motor van de circulaire economie wil zijn. Tools voor de Nederlandse industrie met handelingsperspectieven voor onze grondstoffenzekerheid. Recycling én sociaal. Feestelijk afgesloten met de Recycling Award voor topstudenten in de recycling en presentatie van het nieuwe boek van Ad Lansink.
Een interessant programma. Op de praktijk gericht. Onder leiding van de veelzijdige en ervaren presentator Simone van Trier.
Wees erbij!   www.recyclingsymposium.nl

woensdag 17 mei 2017

BRBS Recycling maakt gestage groei door

belangenbehartiging nodig, meer dan ooit
De brancheorganisatie van recyclingbedrijven BRBS Recycling maakt een gestage groei door. Logisch gevolg van alle aandacht voor recycling in de transitie naar de circulaire economie en andere duurzaamheidsinitiatieven? Nee, oorzaak en gevolg zijn namelijk omgekeerd. En nog steeds is belangenbehartiging gericht op duurzaamheid en recycling van groot belang, hetgeen ook door steeds meer recyclingbedrijven wordt gezien. Dat recycling, als onlosmakelijk onderdeel van duurzaamheid, hoog op de politieke agenda staat, is een prachtige resultaat. Wel bergen alle activiteiten rondom de transitieagenda’s en het Grondstoffenakkoord het gevaar van een vlucht vooruit (2050) in zich en worden belangrijke korte termijn doelstellingen uit het oog verloren. Het behalen van de VANG-doelstellingen, die de link vormen tussen het nu en 2030 en 2050, is van wezenlijk belang om hierna weer een volgende stap in de transitie naar de circulaire economie te kunnen maken.

dinsdag 11 april 2017

Staatssecretaris Dijksma 10 april 2017 op bezoek bij BRBS Recycling

Maandag 10 april 2017 was Staatssecretaris Sharon Dijksma op werkbezoek bij BRBS Recycling op de locatie van Renewi Van Vliet Contrans te Wateringen. Ton van der Giessen, voorzitter van BRBS Recycling, gaf aan dat er voor verdergaande (’diepere’) recycling van bouw- en sloopafval en met name bij recycling van bedrijfsafval een deficit ontstaat tussen recyclen en verbranden. Dijksma had begrip voor het feit “dat hiervoor massa moet komen” en gaf aan dat dit “met slimme regelgeving” gerealiseerd moet worden. ‘Deregulering’ en ‘kleine overheid’ dwingt immers tot minder maar wel efficiënt beleid. Deze regelgeving kan dan ook het best binnen “het eigen departement, waar je zelf over gaat” worden gerealiseerd, aldus de Staatssecretaris. Ook voor het vasthouden van de VANG-doelstellingen en de soms contraproductieve Europese regelgeving werd aandacht gevraagd, waar bij het laatste onderwerp de ‘kleine’ overheid parten speelt.

Bezoek Dijksma aan Renewi Van Vliet Contrans
woensdag 05 april 2017

Jaarverslag 2016

BRBS Recycling, misschien wel de grootste pleitbezorger voor wet- en regelgeving die voor de recyclingsector een gezond investeringsklimaat schept, heeft onlangs haar jaarverslag 2016 gepubliceerd. Een gloedvol overzicht van activiteiten in 2016, dat de Nederlandse milieugeschiedenis ingaat als het jaar waarin de politiek zich breed uitspreekt voor het realiseren van de circulaire economie in 2050. Ook tijdens Afval & Recycling Industrie 2017 in Brainport Eindhoven werd hier naar verwezen.