BRBS Recycling
This is an example of a HTML caption with a link.

BRBS Recycling

Branchevereniging Breken en Sorteren

BRBS Recycling behartigt de belangen van de sector die meer dan 30 Mton secundaire grondstoffen op een maatschappelijk verantwoorde wijze verwerkt tot nieuwe en kwalitatief hoogwaardige grondstoffen. Zij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een duurzaam grondstoffenmanage­ment en circulaire economie in Nederland. De vereniging bestaat uit puinbrekers, sorteer- en recyclingbedrijven die gemengde en ook specifieke afvalstromen verwerken tot herbruikbare grondstoffen. Naast bedrijfs- en (grof)huishoudelijk afval verwerken de leden van BRBS Recycling meer dan 75% van het totale volume (ruim 20 Mton) bouw- en sloopafval.
Meer over BRBS Recycling ...

 


Andere websites:

www.fir-recycling.com
www.granulaatbeton.nl
www.recyclingsymposium.nl
www.allebrekers.nl